skip to Main Content

3 de febrer

Dia dels Herois a Moçambic.

Dia dels Quatre Capellans als Estats Units.

Sant Blai, festa major d’Aleixar (el Baix Camp).

Adelí de Celle –abat–, Adrià –prev.–, Anscarí –bisbe d’Hamburg–, Azaries –profeta–, Blai –bisbe d’Armènia i màrtir–, Celerí –diaca i mr.–, Celerina –mr.–, Claudina Thévenet –fund.–, beat Esteve Bellesini –prev. agustinià–, Fèlix –bs.–, Francesc Blanco –mr.–, Hipòlit –mr.–, Ignasi –mr.–, beat Joaquim de Siena –relig.–, Laurentí –mr.–, Lupicí –bs.–, Maria o Claudina de Sant Ignasi Thévenet –vg. i fund.–, Nitard –mjo.–, Ofèlia –conf.–, Oliva o Olivaria o Olívia –vg. i mr.–, Òscar de Brema –mjo. i bs.–, Remei –bs.–, Simfroni –mr.–, Tigrides o Tígrid –bs. –, Vereburga o Werbuga o Wereburga de Chester –abadessa–.

Calendari - 2 de febrer
Calendari - 4 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar