skip to Main Content

4 de gener

Dia Mundial del Braille.

Familia Castañeda, carnaval de negres i blancs a Pasto (capital del departament de Nariño, Colòmbia).

Ageu –mr.–, Àngela de Foligno –mare i vda.–, Aquil·lí o Aquilí –mr.–, Beneta o Benedicta o Beneïda o Benita –mr.–, Cai o Caius o Gai o Gaius –mr.–, Cels –bs.–, beata Cristiana Menabuoi –vg.–, Dafrosa o Drafosa –mr.–, Dagobert –rei i mr.–, Eugeni –mr.–, Gemin –mr.–, beata Genoveva Torres Morales –fund.–, Gregori de Langres –bs.–, Hermes o Hermetes –mr.–, Isabel-Anna Seton –vda. i fund.–, Maiol –mr.–, beat Manuel González García –bs. i fund.–, Marcià –mr.–, Mavil –mr.–, Odiló –abat de Cluny–, Prisc –prev. i mr.–, Priscil·lià –prev. i mr.–, Quint –mr.–, Rigobert –bs. i mr.–, Roger –abat–, Teodot –mr.–, Titus, Trifó –mr.–.

Calendari - 3 de gener
Calendari - 5 de gener
Back To Top
Close search
Cercar