skip to Main Content

5 de febrer

Dia de la Constitució a Mèxic.

Dia del Caixmir al Pakistan.

Adela o Adelaida o Aleta o Alícia de Villich –abadessa–, Àgata o Àgueda de Catània –vg. i mr.–, Agrícola –conf.–, Agripí –conf.–, Albuí –bs.–, Andreu –abat–, Aviti de Viena –bs.–, Bertulf de Renty –abat–, Calamanda –vg. i mr., patrona de Calaf–, Felícia –nena i mr.–, Felip de Jesús –mr.–, Francesca Mézière –vg. i mr.–, Gabriel de Quisco –mr.–, Gadea –vg.–, beat Gonçal García –mr.–, Ingen –soldat i mr.–, Ingenuí –bs.–, beata Isabel Canori Mora –mare i relig.–, Isidor –mr.–, Jacob –bs.–, Jesús Méndez –prev. i mr.–, Joan de Goto –mr.–, Lluc –abat–, Sabas el Jove –mjo. –.

Calendari - 4 de febrer
Calendari - 6 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar