skip to Main Content

5 d’agost

Dia de la Independència a Burkina Faso.

Dia de la Victòria i Dia Nacional d’Acció de Gràcies a Croàcia.

Festa a Ceuta, Mare de Déu d’Àfrica.

Festa de la Mare de Déu Blanca a Vitòria (País Basc).

Abel de Reims –bs.–, Afra d’Ausburg –mr.–, Cantidi –mr.–, Cantidià –mr.–, Cassià –bs.–, Digna –mr.–, beat Francesc Zanfredini –mr.–, Hilària –mr.–, Mare de Déu Blanca, Mare de Déu d’Àfrica, Mare de Déu de les Neus, Mare de Déu del Vinyet, Margarida de Septempeda –vda.–, Memmius de Chalons –bs.–, Nonna de Nacianzo –matrona–, Osvald –rei–, Pàride de Teano –bs.–, París –bs.–, beat Pere Miquel Noël –prev. i mr.–, Sixt II –papa i mr.–, Sobel –mr.–, Teodoric –bs.–, Venanci de Vivies –bs.–, Viator de Sologne –erm.–.

Calendari - 4 d'agost
Calendari - 6 d'agost
Back To Top
Close search
Cercar