skip to Main Content

6 de febrer

Dia Waitangi a Nova Zelanda.

Festa del Sant Misteri de Cervera (la Segarra).

Festa Nacional del poble Sami a Lapònia.

Alfons Maria Fusco –prev.–, Amanci o Amanç –conf.–, Amand de Maastricht o d’Elnon –bs.–, Àngel de Furcio –prev.–, Antolià o Antolian o Antonià –mr.–, Armand –prev. i mr.–, Brinolf Algotsson –bs.–, Dorotea de Cesarea –vg. i mr.–, Francesc de Sant Miquel –mr.–, Gastó o Vaast d’Arras –bs.–, Gelasi –conf.–, Gerard o Grau d’Òstia –bs.–, Guarí de Palestrina –bs.–, Guillem –abat–, Martí de l’Ascensió –mr.–, Mateu Correa –prev. i mr.–, Melis –bs.–, Pau Miki –prev.– i companys –mrs.–, Pere Baptista –mr.–, Renula –abadessa–, Revocada –mr.–, Sadurní –mr.–, Silvà –bs. i mr.–, Teòfil de Cesarea –mr.–, Vedast –bs.–.

Calendari - 5 de febrer
Calendari - 7 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar