skip to Main Content

6 de desembre

Dia de la Constitució a Espanya.

Dia Nacional de Remembrança i Acció contra la Violència sobre les Dones al Canadà.

Festa Nacional de la Independència a Finlàndia.

Festa tradicional del Bisbetó al monestir benedictí de Santa Maria de Montserrat (el Bages), el dia de Sant Nicolau.

Festes Commemoratives de la Fundació de la ciutat de San Francisco de Quito a l’Equador.

Abraham de Kratia–bs.–, Apol·linar –mr.–, Asèl·lia –vg.–, Basa –abadessa–, Bonifaci de Sibida –mr.–, Dativa –mr.–, Dionísia –mr.–, Emilià –metge–, Gerard –mr.–, Gertrudis –vídua–, Josep Nguyên –catequista–, Leòncia –mr.–, Majoric –mr.–, beata Maria del Carme Sallés –relig.–, Nicolau de Bari o de Mira –bs.–, Pere Pasqual de Jaén –bs. i mr.–, Policroni –prev.–, Terci o Terç –mr.–.

Calendari - 5 de desembre
Calendari - 7 de desembre
Back To Top
Close search
Cercar