skip to Main Content

8 de febrer

Dia Nacional de la Piscola o del Benziner a Xile.

Festa de Waitangi a Nova Zelanda.

Ciríac –mr.–, Cointa –mr.–, Dionís o Dionisi –mr.–, Elisenda –vg.–, Emilià –mr.–, Esteve de Granmont –abat–, Filadelf –mr.–, Honorat –bs.–, Jeroni o Jerònim Emilià –bs.–, Joan de Mata –fund.–, beata Josefina Gabriela Bonino –vg. i fund.–, Josefina Bakhita –relig. i vg.–, Jovenci o Juvenci –bs.–, Lluç o Lluci o Llucí –mr.–, Pau –mr.–, Pau de Verdun –mjo. i bs.–, beat Pere Igni –mjo. i bs.–, Policarp –mr.–, Quinta d’Alexandria –mr.–, Sebastià –mr.–.

Calendari - 7 de febrer
Calendari - 9 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar