skip to Main Content

8 d’abril

Dia Mundial de la Nació Gitana.

Festa local a Rellinars (el Vallès Occidental).

Agab –profeta–, Albert –conf.–, Amanci de Como –bs.–, Asincrit –mr.–, beat Climent d’Auximo –relig.–, Concessa –mr.–, beata Constança –reina d’Aragó–, Dionís de Corint –bs.–, beat Domènec del Santíssim Sacrament Iturrate –relig.–, Edesi –mr.–, Faibe –conf.–, Filaret –conf.–, Flegont –mr.–, Genari –mr.–, Gualter –abat–, Herodió –mr.–, beat Joan d’Organyà –conf.–, Júlia Billiard –vg. i fund.–, beat Julià de Sant Agustí –relig.–, Macària –mr.–, Màxima –mr.–, Palmira (si és Diumenge de Rams), Perpetu –bs.–, Redempte –bs.–.

Calendari - 7 d'abril
Calendari - 9 d'abril
Back To Top
Close search
Cercar