skip to Main Content

8 de novembre

Dia Mundial de l’Urbanisme.

Adeodat o Deodat o Deúsdedit I –papa–, Amarant –mr.–, Carpòfor –mr.–, Castor –mr.–, Clar de Tours –prev.–, Claudi –mr.–, Coronat –mr.–, Eufrosina –conf.–, Gaufrid –bs.–, Godofred d’Amiens –bs.–, Gregori –abat–, Huc o Hug –mjo. i mr.–, beata Isabel de la Trinitat –vg.–, beat Isaïes Boner –mjo.–, beat Joan Duns Escoto –prev.–, Just –mr.–, Macari –mr.–, beata Maria Crucificada Satellico –abadessa i vg.–, Maür o Maure Wilehart de Verdun –bs.–, Nicòstrat –mr.–, Segon –mr.–, Sever i Severià –germans i mrs.–, Simforià –mr.–, Simplici –mr.–, Vicenç Grossi –prev.–, Victorí–mr.–, Wilehat de Bremen –bs.–.

Calendari - 7 de novembre
Calendari - 9 de novembre
Back To Top
Close search
Cercar