skip to Main Content

9 de març

Dia de Glòria del Baró a Belize.

Dia dels Homes a Oltènia, regió històrica de Romania.

Dia Nacional dels No Fumadors al Regne Unit.

Alvera –vg. i mr.–, Benet –bs.–, Bru –bs. i mr.–, Càndid –mr.–, Caterina de Bolonya –vg.–, Cirió –soldat i mr.–, Domènec Savi –conf.–, Francesca Romana –vídua–, Gregori Nisé –bs.–, Pacià –bisbe de Barcelona–, Quirí –mr.–, Urpasià –mr.–, Vidal o Vital de Castronovo –mjo.–.

Calendari - 8 de març
Calendari - 10 de març
Back To Top
Close search
Cercar