skip to Main Content

9 d’abril

Bataan Day (Festa del Valor) a les Filipines.

Festa de la Primavera a Múrcia.

Festa dels Màrtirs a Tunísia.

Acaci de Mesopotàmia–bs.–, Anastasi –mr.–, Basili –mr.–, Casilda de Toledo –vg.–, Cels –mr.–, Concés –mr.–, Demetri –mr.–, Eugenià –mr.–, Eusiqui o Eupsiqui –mr.–, Heliodor –mr.–, Hilari –bs. i mr.–, Hug –bs.–, Isidor –mr.–, Libori –bs.–, Marcel –bs.–, Maria Cleofàs –vg.–, Màxim d’Alexandria –bs. i conf.–, Mònica –mare de sant Agustí–, Pròcor –mr.–, Rufí –mr.–, Valdetrudis, Valtrudis o Waldetrudis –mare i abadessa–.

Calendari - 8 d'abril
Calendari - 10 d'abril
Back To Top
Close search
Cercar