skip to Main Content

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya.

Dia d’Any Nou al calendari d’Etiòpia (Enkutatash).

Dia de la Família.

Dia del Comptador.

Día del Maestro a la República Argentina.

Dia del Patriota als Estats Units.

Adelf de Luxeuil –abat–, beat Bonaventura Gran –rel.–, Bernat d’Offida o Orfida –mjo.–, Daniel Wyr –abat i bs.–, Dídim –mr.–, Diodor –mr.–, Diomedes –mr.–, Elies Espeleota –abat i erm.–, Emilià –bs.–, Esperança –abadessa–, beat Francesc Mayaudon –prev. i mr.–, Jacint, germà de Prot –mr.–, Joan Gabriel Perboyre –prev. i mr.–, beat Josep Maria Segura Penadès –prev. i mr.–, Mare de Déu de la Santa Cova, Pacient de Lió –bs.–, Pafnuci d’Egipte –bs. i conf.–, beat Pere d’Alcántara Villanueva –rel. i mr.–, Prot, germà de Jacint –mr.–, Sacerdot de Lió –bs.–, Santa Maria de la Cabeza, Teodora Alexandrina –penitent–, Vicenç –abat i mr.–.

Calendari - 10 de setembre
Calendari - 12 de setembre
Back To Top
Close search
Cercar