skip to Main Content

13 de març

Ansoví –bs.–, Aràbia –mr.–, Basili –mr.–, Cristina –vg. i mr.–, Eufràsia –vg.–, Felicitat –mr.–, Gerard de Mayo –abat–, Horres –mr.–, Humbert –patró dels caçadors–, Llorença –mr.–, Macedoni –mr.–, Marc –mr.–, Marçal o Març o Marcià o Marcial –mr.–, Màxim –mr.–, Modesta –mr.–, Nicèfor –bs. i mr.–, Ninfodora –mr.–, Patrícia –mr.–, Ramir –mjo.–, Roger o Rogeli o Roderic de Todi –prev. i mr.–, Sabí –mr.–, Salomó –mr.–, Silvà –mr.– , Teodora –mr.–, Teusetas o Teusetes –mr.–.

Calendari - 12 de març
Calendari - 14 de març
Back To Top
Close search
Cercar