skip to Main Content

13 de juliol

Dia de la Independència a Kiribati (2n dia, no festiu)

Festa de Kálimát (Paraules) per als seguidors del bahaisme. Primer dia del mes setè del calendari Baha’i.

Festa de Naadam a Mongòlia (3er dia).

Festival Bon. Festa budista en honor dels morts al Japó oriental.

beat Albert –abat–, Anaclet –papa i mr.–, Andreu i companys –mrs.–, Clèlia Barbieri –fund. i vg.–, Enric –emp.–, Esdres –profeta–, Eugeni –bs. i conf.–, beat Ferran Maria Baccilieri –prev. i fund.–, Fintà –conf.–, Joel –prof.–, Josep Wang Guiji –mr.–, Jovinià –conf.–, Justina –mr.–, Magne –conf.–, Milburga –conf.–, Mildreda –abadessa–, Milgita –conf.–, Miropa de Quios –mr.–, Sara –abadessa–, Serapió –mr.–, Silas –conf.–, Teresa dels Andes –relig.–, Turiau –bs.–, Zenó –mr.–.

Calendari - 12 de juliol
Calendari - 14 de juliol
Back To Top
Close search
Cercar