skip to Main Content

17 de febrer

Festa de Quirinalia, en honor al déu Quirí, a l’Imperi Romà.

Aleix de Falconeri –mr.– i els altres 6 florentins fundadors dels Servents de Maria o servites, Amideu –servita–, Benet –bs.–, Bonajunta –servita–, Bonfill o Bonfiglio –servita–, Bonós –bs.–, Constable –conf.–, Constància –vg.–, Donat –mr.–, Engràcia –mr.–, Faustí i companys –mrs.–, Fian –bs.–, Fintà d’Ednech –abat–, Flavià –bs. i mr.–, Hugoci o Ugoci –servita–, Julià de Capadòcia –mr.–, Lotoring –servita–, Mariana –vg.–, Mesrob –mjo.–, Pere Yu Chong-nyul –pare i mr.–, Policromi de Babilònia –bs. i mr.–, Ròmul –mr.–, Secundià –mr.–, Silví d’Auchy –bs.–, Sosteneu –servita–, Teodor de Bizanci –soldat i mr.–, Teòdul de Palestina –mr.–.

Calendari - 16 de febrer
Calendari - 18 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar