skip to Main Content

17 de març

Dia de l’Evacuació a Boston (Massachusetts, EUA).

Dia de Sant Patrici, patró d’Irlanda. Festa Nacional a Irlanda.

Liberalia, festes en honor del déu Liber (Bacus), a l’antiga Roma.

Segon dia de les bacanals, festes orgiàstiques en honor de Bacus, a l’antiga Roma.

Agrícola –bs.–, Alexandre –mr.–, Ató o Aton –bs.–, Desideri o Desitjat –mr.–, Dionís –mr.–, Gabriel Lalemant –mr.–, Gertrudis de Brabant –vg.–, Harold –mr.–, Joan Sarkander –prev. i mr.–, Josep d'Arimatea –deixeble de Jesús–, Làmec –patriarca–, Patrici d’Irlanda –bs.–, Pau de Xipre –mjo. i mr.–, Teodor –mr. –, Teòdul –mr.–, Wilburga –vg.–.

Calendari - 16 de març
Calendari - 18 de març
Back To Top
Close search
Cercar