skip to Main Content

18 de gener

Dia de la Revolució Nacional a Tunísia.

Dia del Manteniment als Estats Units.

Amnon o Amoni –soldat i mr.–, Atenògenes –teòleg i mr.–, Beatriu –vg.–, Ciril –bs.–, Cosconi de Nicea –mr.–, Deícola o Deícol –abat–, Faustina –vda.–, Jaume Hilari i Barbal –beat –, Leobard –conf.–, Lliberada o Lliurada o Liberata –vg.–, Margarida d’Hongria –vg.–, Melanip de Nicea –mr.–, Moisés –mr.–, Prisca o Priscil·la –vg. i mr.–, Sulpici –bs.–, Valerià –bs.–, Venerand –bs.–, Victòria Gusteau –mr.–, Volusià –bs.–, Zenó o Zenon de Nicea –mr.–.

Calendari - 17 de gener
Calendari - 19 de gener
Back To Top
Close search
Cercar