skip to Main Content

19 de març

Cremà de les Falles a molts indrets del País Valencià.

Dia del Pare a Espanya, Portugal i Bèlgica.

Dia de Sant Josep, patró dels fusters i dels seminaristes.

Fira camperola a San José de Suaita (Santander, Colòmbia) en honor del patró del poble.

Fira de Sant Josep, mercat de productes artesans a Castellar del Vallès.

Fira de Sant Josep, mercat de bestiar en Ademús (el Racó).

Les orenetes tornen a la missió de Sant Joan de Capistrano, a Califòrnia (Estats Units).

Primer dia de Quinquatria, festes en honor de Minerva, a l’antiga Roma.

Alcmèon o Alcmund de Derby –mr.–, Amanç –diaca romà–, beat Andreu Gallerani –fund.–, Apol·loni –bs.–, Càndid –mr.–, Ida –vg.–, beat Joan de Parma Buralli –relig.–, Joan de Parrano –abat–, Josep –espòs de la verge Maria i pare de Jesús–, Landoald –prev.–, Leonci –bs.–, Marc –mr.–, beat Marcel Callo –mr.–, beat Narcís Turchan –relig. i mr.–, Pancari –mr.–, Quartil·la –mr.–, Quint –mr.–, Quintil·la –mr.–, beata Sibil·lina Biscossi –vg.–.

Calendari - 18 de març
Calendari - 20 de març
Back To Top
Close search
Cercar