skip to Main Content

19 de maig

Dia de la Joventut i dels Esports a Turquia. Aniversari de Kemal Atatürk.

Dia Nacional de Bretanya (França).

Adolf o Hadulphe d’Arràs –bs.–, Agripa–mr.–, Bernard –conf.–, Calòcer –mr.–, Celestí V –papa–, Ciríaca –vg. i mr.–, Clàudia –conf.–, Crispí de Viterb –?–, Dunstan de Canterbury –bs.–, Evoni –conf.–, Filoter –mr.–, beat Francesc Coll –prev.–, Gràcia –conf.–, Ïu o Ivó o Yves de Tréguier –prev. i patró de Bretanya–, Joan de Cetina –mr.–, Mare de Déu del Rocío –diumenge–, beata María Bernarda Bütler –fundadora–, Partemi o Parteni –mr.–, Pere Celestí –papa–, Pudenciana de Roma –vg.–, Pudens –senador i mr.–, Quint –mr.–, Teodor –bs.–, Teòfil de Cort –conf.–, Urbà I –papa i mr.–.

Calendari - 18 de maig
Calendari - 20 de maig
Back To Top
Close search
Cercar