skip to Main Content

21 d’abril

Commemoració de la Fundació de Roma.

Dia Sagrat en el calendari Bahai. Primer dia del Festival de Ridván, que commemora l’anunci de Baha’u’llah –fundador del bahaisme–.

Abdècales –prev. i mr.–, Alexandra o Sandra –mr.–, Ananies –prev. i mr.–, Anastasi –bs.–, Anselm de Canterbury –dr.–, Apol·lo o Apol·ló –mr.–, Apol·loni de Roma –filòsof i mr.–, Arador –prev. i mr.–, beat Bartomeu Cerveri –prev. i mr.–, Conrad Parzham –rei i caputxí–, Fèlix –mr.–, Fortunat –mr.–, Isaci –mr.–, beat Joan Saziari –relig.–, servent de Déu Josep Maria Cases Deordal –bs.–, Romàs Adame –prev. i mr.–, Silvi –mr.–, Simeó –bs. i mr.–, Ustazanes –mr.–, Vidal –mr.–, Wolbodó de Lieja –bs. i conf.–.

Calendari - 20 d'abril
Calendari - 22 d'abril
Back To Top
Close search
Cercar