skip to Main Content

22 de maig

Dia Mundial de la Diversitat Biològica.

Dia Nacional a la República del Iemen.

Memòria de l’abolició de l’esclavitud a Martinica.

Amanci –conf.–, Ató o Athó de Pistoia –bs.–, Ausoni d’Angulema –bs.–, Basilisc del Pont –mr.–, Cast –mr.–, Domènec Ngon –mr.–, Emili d’Àfrica –mr.–, Faustí –mr.–, Fulc o Fulque –conf.–, Helena o Elena d’Auxerre –vg.–, Humilitat de Faenza –abadessa–, Joan de Parma –abat–, Joaquima de Vedruna – religiosa i fund.–, Júlia de Còrsega –vg. i mr.–, Marcià –bs. i conf.–, beat Maties Cardona –mr. –, Melquisedec –sacerdot i rei–, Miquel Ho Dinh Hy –mr.–, Quitèria –vg. i mr.–, Rita de Càssia –vda.–, Romà de Subiaco –abat–, Santíssima Trinitat –diumenge 2016–, Secundina –mr.–, Timoteu –mr.–, Venust –mr.–.

Calendari - 21 de maig
Calendari - 23 de maig
Back To Top
Close search
Cercar