skip to Main Content

22 de juliol

Dia dedicat a la lletra grega pi per l’aproximació fraccionari de 22/7.

beat Agustí de Bielle Fangi –prev.–, Anastasi de Suania –conf.–, Andreu –mr.–, Ató –bs.–, Ciril d’Antioquia –bs.–, Felip Evans –prev. i mr.–, Gualter de Lodi –fund.–, Hilari –bs.–, Jeroni de Pavia –abat–, Josep –conf. –, Levina –vg. i mr.–, Maria Magdalena –penitent–, Menelau de Menat –abat–, Pancari –bs.–, Plató –mr.–, Síntiques de Filipos –madrona–, Teòfil –mr.–, Valdric –abat–, Vandregisil o Wandrille de Fontenelle –abat–.

Calendari - 21 de juliol
Calendari - 23 de juliol
Back To Top
Close search
Cercar