skip to Main Content

23 de febrer

Dia Nacional a Brunei.

Festes Terminalia en honor de Terminus –déu dels llindars dels camps– a l’antic Imperi Romà.

Antoni –mjo.–, Cels –bs.–, Fèlix–bs.–, Florenci –conf.–, Joan Segador –mjo.–, Llàtzer –mjo.–, Marta d’Astorga –vg. i mr.–, Milburga o Milurga –vg. i abadessa–, Ordoni –bs.–, Policarp d’Esmirna –bs. i mr.–, Primià –conf.–, beata Rafaela de Ibarra –fund. –, Romana o Romina –vg.–, Sirè –mjo. i mr.–.

Calendari - 22 de febrer
Calendari - 24 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar