skip to Main Content

23 de juliol

Dia de la Força Aèria del Perú.

Dia de l’Amistat a Bolívia.

Dia de la Revolució a Egipte. Festa de quatre dies.

Dia de la Revolució a Líbia.

Dia del Payador a l’Argentina i a l’Uruguai.

Festes Neptunalia en honor de Neptú, déu de les aigües, a l’Imperi Romà.

Apol·linar –bs. i mr.–, Apol·loni de Ravenna –bs. i mr.–, beat Basili Hopko –bs. i mr.–, Bernat (Mohamet) –mr.–, Brígida de Suècia –reina i vídua–, Erundina –vg.–, Eugeni –mr.–, Gràcia d’Alcira o Zoraida –vg. i mr.–, Hidulf –conf.–, Joan Cassià –abat–, beata Joana d’Orvieto –vg.–, Leobard –abat–, Llibori de Le Mans –bs.–, beat Nicèfor –mr.–, Olimpi –conf.–, Primitiva –mr.–, Redempta o Redimida, Ròmula –vg.–, Sever de Bizia –mr.–, Teòfil –mr.–, Trófim –mr.–, Valerià de Cimiez –bs.–, Vicenç –mr.–, beat Zacaries –mr.–.

Calendari - 22 de juliol
Calendari - 24 de juliol
Back To Top
Close search
Cercar