skip to Main Content

23 de setembre

Dia de la Primavera i la Joventut al Perú.

Dia de l’Aviació Civil al Perú.

Dia Nacional a l’Aràbia Saudita.

Equinocci de tardor. Acaba l’estiu i comença la tardor o primavera d’hivern.

Festa de l’equinocci de tardor al Japó. (Shubun no hi)

Festa major de Santa Tecla a Tarragona

Festa major petita de Santa Tecla a Sitges (el Garraf)

Adamnà o Adomnà d’Iona –abat–, Albina –mr.–, Andreu –mr.–, Antoni –mr.–, Benet –abat–, beata Bernardina Jablonska –fund. i vg.–, Constanci –mr.–, Constantí –abat–, beata Elena Dugloli Dall’Ollio –vda.–, beat Guillem Way –prev. i mr.–, Joan –mr.–, beat Josep Stanek –prev. i mr.–, Linus o Lli –papa i mr., beata Maria Emília Tavernier –vídua–, Matusalem –patriarca–, Pere –mr.–, Pius de Pietrelcina –prev.–, Polixena –vg.–, Rebeca –vg.–, Santipa o Xantipa– deixebla dels Apòstols–, Sira –vg.–, Sosí –diaca i mr.–, Tecla d’Iconi o de Maaloula –vg. i mr–, Ulpia Victòria –mr.–, beat Vicenç Ballester Far –prev. i mr.–.

Calendari - 22 de setembre
Calendari - 24 de setembre
Back To Top
Close search
Cercar