skip to Main Content

24 de març

Dia Mundial de la Tuberculosi.

Festes Kazimiras Diena a l’antiga Letònia.

Àgapi –mr.–, Agapit de Ravenna –bs.–, Aldemar –abat –, Berta –vg.–, Caterina de Suècia –vg.–, beat Dídac Josep de Cadis –conf.–, Dionís –mr.–, Epigmeni o Pigmeni –prev. i mr.–, Flavi –bs.–, Hildevina –abadessa–, beat Joan del Bàcul –mjo. i prev.–, Llatí –bs.–, Marc –mr.–, beata Maria Karlowska –vg. i fund.–, Pàusides –mr.–, Pausis –mr.–, Ròmul –mr.–, Segon –mr.–, Seleuc –mr.–, Sever de Catània –bs.–, Simó –nen i màrtir–, Timolau –mr.–, Timoteu –mr.–.

Calendari - 23 de març
Calendari - 25 de març
Back To Top
Close search
Cercar