skip to Main Content

25 de març

Festa Nacional a Grècia i Xipre.

Abel –primer dels justs–, Anunciació o Encarnació del Senyor o Anunciata o Encarna, Baronci –conf.–, Desideri –conf.–, Dimes –el bon lladre–, Dula –mr.–, Einan –conf.–, Einard –conf.–, Ermeland o Hermeland –abat i mjo.–, Humbert –abat–, Ireneu –bs. i mr.–, Isaac –patriarca–, Llúcia Filippini –fund.–, Madrona de Tessalònica –mr.–, Margarida Clitheow –mr.–, Melquisedec –conf.–, Nicó –mr.–, Nicodem de Mammola –erm.–, Pelagi o Pelai –bs.–, Quirí –mr–.

Calendari - 24 de març
Calendari - 26 de març
Back To Top
Close search
Cercar