skip to Main Content

26 de setembre

Dia Europeu dels Llenguatges.

Amanci –prev.–, beat Bonaventura Esteve Flors –mr.–, Calistrat –mr.–, Carles Garnier (només al Canadà) –prev. i mr.–, Cebrià –mr.–, Colmà –abat–, Cosme d’Aràbia –mr.–, beata Crescència Valls Espí –vg. i mr.–, Damià d’Aràbia –mr.–, Emeran –bs.–, beat Enric –mjo.–, Esteve de Rossano –mjo.–, Eusebi –bs.–, beat Gaspar Stanggassinger –prev.–, Gedeó –jutge–, Justina –vg. i mr.–, beat Lleó Legua Mart –mr.–, beata Llúcia de Cattagirone –vg.–, beat Lluís Tezza –prev.–, Meginard –abat–, Nil de Rossano –abat–, Sebastià Nam I-gwan i companys –mrs.–, Senador d’Albano –mr.–, beata Teresa Couderc –vg.–, Vigil –bs. i mr.–.

Calendari - 25 de setembre
Calendari - 27 de setembre
Back To Top
Close search
Cercar