skip to Main Content

27 de febrer

Dia de la Independència a la República d’Estònia.

Dia de la Independència Nacional a la República Dominicana.

Dia Festiu a Luxemburg.

Dia Internacional de l’Ós Polar.

Segon dia d’Ayyám-i-Há, dies d’Intercalació dedicats al entrega de serveis i regals en el calendari Bahai.

Abundi –mr.–, Alexandre –mr.–, Anna Line –vda. i mr.–, Antígon –mr.–, Baldomer de Lió –sotsdiaca i mr.–, Basili –conf.–, Besa –bs. i mr.–, Eün d’Alexandria –mr.–, Fortunat –mr.–, beata Francina-Aina Cirer –vg. –, Gabriel de la Dolorosa –religiós–, Geronci –conf.–, Gregori d’Armènia –mjo.–, beat Guillem Richardson –prev. i mr.–, Hipòlit –abat–, Honorina de Graville –vg.–, Julià –mr.–, Leandre de Sevilla –bs.–, Lluc de Messina –abat–, Onèsima –conf.–, Ponciana –mr.–, Procopi –conf.–, Taleu –erm.–.

Calendari - 26 de febrer
Calendari - 28 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar