skip to Main Content

27 de setembre

Dia Internacional de Mobilització contra la Guerra i les Ocupacions.

Dia Mundial del Turisme.

Festa de la Comunitat Francesa a Bèlgica.

Festa de la Voluntat (Mashíyyat), el primer dia del 12è mes del calendari Bahai.

Aderit –bs.–, Adolf –mr.–, Antim –mr.–, Caius –bs.–, Elceari, Eleazar o Elceari –comte de Sabran i verge–, Euprepi –mr.–, Fidencià –mr.–, Fintà –conf–, Florentí de Sedunum –mr.–, Hilari –mr.–, Hiltrudis –vg.–, Joan –mr.–, Judit –heroïna poble jueu–, Leonci –mr.–, beat Llorenç de Ripafratta –prev.–, Marc –bs.–, Sigebert –rei–, Terenci –mr.–, Vicenç de Paül –prev.–.

Calendari - 26 de setembre
Calendari - 28 de setembre
Back To Top
Close search
Cercar