skip to Main Content

28 de febrer

Dia d’Andalusia.

Tercer dia d’Ayyám-i-Há, dies d’Intercalació dedicats al entrega de serveis i regals en el calendari Bahai.

Aberci –mr.–, August o Gustau Chapdelaine –prev. i mr.–, Bars –bs.–, Basili –conf.–, Caius –mr.–, Cereal –mr.–, Cira –vg.–, beat Daniel Aleix Brottier –prev.–, Hilari –papa–, Just –mr.–, Leandre –bs. i dr.–, Macari –mr.–, Marana –vg.–, Púpul –mr.–, Romà –abat i fd.–, Rufí –mr.–, Serapió –mr.–, Teófil –mr.–, beat Timoteu Trojanowski –relig. i mr.–, beat Violant –abat– .

Calendari - 27 de febrer
Calendari - 29 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar