skip to Main Content

29 de febrer

Quart dia d’Ayyám-i-Há, dies d’Intercalació dedicats al entrega de serveis i regals en el calendari Bahai.

beata Antonieta de Florència –abadessa–, August Chapdelaine –relig. i mr.–, Cassià de Marsella –conf.–, Dositeu –mjo.–, Eduvigis –reina–, beata Emma –reina –, Eusebi –mr.–, Gregori de Narek –conf.–, Hilari –papa–, Osvald o Oswald –bs.–, Romà –abat i fd.–, Rufí –mr.–, Serapió –mr.–, Tarària o Teresa de Nola –esposa de sant Paulí–, Teòfil –mr.–.

Calendari - 28 de febrer
Calendari - 1 de març
Back To Top
Close search
Cercar