skip to Main Content

29 de desembre

Dia Internacional de la Diversitat Biològica.

Festa local a Saga (Ger, la Cerdanya).

Albert –conf.–, Bonifaci –mr.–, Calixt –mr.–, Crescenci –mr.–, David –rei–, Domènec –mr.–, Ebrulf –abat– , Feliu o Fèlix –mr.–, Honorat –mr.–, Libós –mr.–, Marcel –abat–, beat Pere el Venerable –abat–, Primià –mr.–, Sadurní –mr.–, Sagrada Família –diumenge–, Segon –mr.–, Teodora –conf.–, Tomàs Becket –bs.–, Tròfim –bs.–, Víctor –mr.–, Vidal –abat–.

Calendari - 28 de desembre
Calendari - 30 de desembre
Back To Top
Close search
Cercar