skip to Main Content

30 de gener

Aniversari de Huaraz, o Huarás, al Perú.

Dia Escolar de la No-violència i la Pau.

Dia Internacional contra la lepra.

Adelelm o Lesmes –bisbe de Burgos–, Aldegunda –vg.–, Alexandre –mr.–, Armentari –bs.–, Barsèn o Barses –bs.–, Barsimeu d’Edessa –bs. i mr.–, Batilde de Chelle –relig.–, David Galván –prev. i mr.–, Felicià –mr.–, Fèlix –papa–, Filapià mr.–, Gervadi –bs.–, Hipòlit –prev. i mr.–, Jacinta de Mariscottis –vg. terciària franciscana–, Martina –vg. i mr.–, Maties o Macià –bs.–, Mucià Maria Viaux o Wiaux –relig.–, Pau Ho Hyob –mr.–, Sabina –matrona–, Serena –vg.–, Sífrid –mjo. –, Teòfanes –mjo. –, Tiadilde –abadessa–, Tomàs Khuong –prev. i mr.–, Víctor –mr.–.

Calendari - 29 de gener
Calendari - 31 de gener
Back To Top
Close search
Cercar