skip to Main Content

30 de maig

Dia de Anguila, o Anguilla, illa britànica de les Petites Antilles.

Dia de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Anastasi –bs.–, Basili –conf.–, Corpus Christi (festa mòbil –dijous 2013–), Críspul –mr.–, Dimpna –vg. i mr.–, Emília –conf.–, Emmèlia –matrona–, Estel·la –vg.–, Exuperanci –prev.–, Fèlix I –papa–, Ferran III –rei–, Gabí –mr.–, Isaac de Dalmàcia –abat–, Joana d’Arc –vg. i mr.–, Josep Marello –bs.–, Lluc Kirby –mr.–, Maties Kalemba –mr.–, beat Ot Neururer –mr.–, Palatí –mr.–, Sic –mr.–, Ubert –mjo.–, Urbic –abat–, Venanci –conf. –.

Calendari - 29 de maig
Calendari - 31 de maig
Back To Top
Close search
Cercar