skip to Main Content

30 de juny

Dia de la Independència a la República Democràtica del Congo.

Festes patronals de Sant Marçal a Irun (Guipúscoa).

Adolf d’Onsabrück –bs.–, Adília –abadessa–, Alpinià de Llemotges –prev.–, Andrònic –conf.–, Austriclinià de Llemotges –prev.–, Bertran –bs.–, Caius –prev. i mr.–, Donat –mr.–, Emiliana –mr.–, beat Genari o Jenari Maria Sarnelli –prev.–, Ladislau d’Hongria –rei–, Lleó –sots-diaca i mr.–, Lucina de Roma –matrona–, Marçal de Llemotges –bs.–, Ostià de Vivers –prev. i conf.–, els Sants Protomàrtirs de Roma, Teobald –prev. i mr.–.

Calendari - 29 de juny
Calendari - 1 de juliol
Back To Top
Close search
Cercar