skip to Main Content

31 de març

Dia de la Llibertat a Malta.

Día del Taco a Mèxic.

Agilulf –bs.–, Amadeu –conf.–, Amós –prof.–, Anesi –mr.–, Balbina –vg.–, Benjamí –diaca i mr.–, Cornèlia o Nèlida –mr.–, David –conf.–, Esteve –conf.–, Fèlix –mr.–, Guillem –conf.–, Guiu –abat–, Joab –profeta–, beata Joana –vg.–, Renat de Mèrida –bs.–, Teòdul –mr.–.

Calendari - 30 de març
Calendari - 1 d'abril
Back To Top
Close search
Cercar